Són aquestes les teves raons per a no afiliar-te? Per rebatre els arguments que sovint de manera fàcil s’esgrimeixen per no afiliar-se a un sindicat i, en aquest cas, a l’SPC