Conveni de 1989.
Conveni col-lectiu de Regió7 de 1989.

CC-Regio7-1989.pdf