Estatut de Redacció del ens Radiotelevisió Valenciana para 1996, prorrogable