Conveni de 2001 – 2003 amb taula 2001
Conveni col-lectiu de Radio i Televisió de Terrassa de 2001 a 2003 amb taula de 2001.