Fil Directe. Publicació electrònica de l’SPC Març 2009