Fil Directe núm. 64. Publicació electrònica de l’SPC. Juny de 2007

Sumari

 • L’SPC guanya les eleccions a El Mundo Deportivo i Regió 7
 • L’Assemblea de BTV aprova el nou pacte laboral
 • L’SPC va celebrar el 13 de juny passat una jornada sobre la Llei
  d’igualtat en l’àmbit de les empreses de comunicació
 • Els comitès d’empresa de la CCRTV contra l’acomiadament
  d’una treballadora embarassada de quatre mesos i mig.
 • El Tribunal Constitucional estableix el dret dels periodistes a
  discrepar de la línia editorial del seu mitjà
 • Ha mort Eduard Pons Prades, historiador i afiliat a l’SPC
 • L’SPC participa a la taula del sector de la premsa periòdica
  amb el conjunt d’entitats i col·lectius d’aquest àmbit
 • L’extensió de la protesta i el canvi de criteri de la junta
  electoral obren una via per superar els blocs electorals
 • Els editors de diari volen apropiar-se dels drets d’autoria dels
  periodistes
 • La FeSP se solidaritza amb Patxi Ibarrondo, exdirector del
  setmanari càntabre La Realidad
 • La informació i els valors democràtics
 • Els treballadors de la Televisió Canària surten vencedors del
  seu pols amb l’empresa
 • La UPCC renova tots els seus òrgans de direcció en el darrer
  Congrés del Sindicat celebrat a Tenerife