Estudi “Situació actual i tendències de la radiotelevisió pública a Europa” fet per diverses universitats, encapçalades per la Universitat de Santiago i entre les quals hi ha també la Universitat de Barcelona