Conveni de 2002 a 2005 i taula salarial de 2003
Conveni col.lectiu de Grup El Punt per els anys 2002 a 2005, amb taula salarial de 2002.