Conveni 2002 – 2004
Conveni col.lectiu de Impresiones de Catalunya SA, El Mundo de Catalunya, per els anys 2002 a 2004