Conveni i taules salarials 2007
Conveni col·lectiu de Ediciones Reunidas 2006-2008 i taules salarials 2007