La Reforma Laboral del Partit Popular ha suposat unes modificacions de les relacions laborals molt perjudicials per al conjunt dels treballadors. S’ha premiat a les empreses amb unes eines que permeten l’acomiadament més barat tant de manera individual com col•lectiva. I gratis en els contractes als joves durant el primer any. La supressió de l’autorització d’un ERO per part de l’autoritat laboral suposa que l’empresari podrà utilitzar aquesta mesura sempre que vulgui i executar-la sense control previ.