Conveni 2001 – 2003 amb taules 2001 a 2003 + Proroga 2004 – 2005
Conveni col.lectiu de Premsa Catalana, SA, Diari Avui de 2001 – 2003 amb taules del 2001, 2002 i 2003.
Proroga 2004 – 2005