Acord-marc de regulació de pràctiques dels estudiants
ACORD-MARC PER A LA REGULACIÓ DE LES PRÀCTIQUES DELS ESTUDIANTS DE PERIODISME I COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE CATALUNYA