Tot i la inflació, els sous de periodistes continuen caient des de fa anys

La miserable proposta patronal de l'1% d'augments salarials dóna peu [...]