Els mitjans de l’Hospitalet no han de tenir blocs electorals

A/a. Grups municipals PSC, PP, CiU, EUiA, ICV i PxC