Per la democratització dels mitjans públics locals

Els candidats a les eleccions municipals s'han de comprometre a desgovernamentalitzar els mitjans de comunicació locals