El futur i el model de les emissores de Catalunya Ràdio es posen en perill amb l’eliminació de la publicitat

Els comitès d’empresa i professional de les emissores de Catalunya Ràdio mostren la seva sorpresa davant l’esmena presentada pel PP i aprovada ahir pels grups parlamentaris de CIU i PP i amb l’abstenció del PSC a la ponència sobre el projecte de llei de modificació de diverses lleis en l’àmbit audiovisual. En aquesta esmena es diu: “en el cas de la participació en el mercat publicitari de les emissores de ràdio, aquesta s’ha d’anar reduint progressivament fins a la seva desaparició d’acord amb les condicions que es determinin reglamentàriament”.