Benvinguda

ENDAVANT AMB EL PROJECTE En el VI Congrés vam dir que la situació de crisi en els mitjans de comunicació, aprofitada per determinades empreses per reduir plantilles com a única via per retallar despeses, feia més necessari que mai el Sindicat de Periodistes de Catalunya, SPC (sigles que també signifiquen Sindicat de Professionals de la Comunicació); perquè al sector i a la professió, els cal una eina sindical unitària per fer front a les noves amenaces contra els drets laborals, començant pel dret al treball; i contra els drets professionals, que són un atemptat al dret de la ciutadania a una informació veraç i rigorosa. L'exagerat nombre de llicenciats en periodisme i comunicació audiovisual, en comparació amb la demanda, en el nostre entorn europeu, juntament amb les transformacions tecnològiques accelerades en el sector (premsa digital, migració a la TDT, encavalcament de professions...), la falta de regulació de la professió i la de convenis sectorials vinculants justifiquen que si l'SPC no existís s'hauria d'inventar. Des de la fundació de l'SPC hem lluitat contra els mals endèmics de les plantilles encobertes, la desregulació contractual dels periodistes a la peça, l'allargament de la jornada laboral, els sous majoritàriament baixos, l'ús dels estudiants en pràctiques per fer la feina de professionals, la discriminació en sous i tasques de les dones, les polivalències sense fronteres i sense compensació, el desconeixement dels drets d'autoria i la utilització governamental o partidista dels mitjans públics. Ara, a més dels reptes que representen els nous fenòmens de la premsa a Internet, la fugida de la publicitat o el gran canvi d'hàbits en la lectura de diaris o les formes de veure televisió, els efectes de la crisi global han afectat pilars fonamentals dels mitjans de comunicació, que obligadament han de fer una reorientació de les empreses, però que massa sovint tenen la temptació d'atacar com a mesura principal l'ocupació i els drets laborals. Però, a més de la resistència, cal l'organització, per tenir més força en les negociacions col·lectives i en els processos de regulació, perquè cap col·lectiu no és respectat si no fa valer els seus drets, que són tant laborals com professionals. I la defensa dels professionals de la informació interessa a tota la societat, perquè sense informació lliure no es pot tenir una opinió pública ben formada, element bàsic en una societat democràtica. Tenim l'experiència dels països del nostre entorn, on potents sindicats de periodistes juguen un paper clau en la defensa de la professió i en la consolidació de la democràcia. I aquest és el model de futur. Per tot això, és oportú reforçar l'SPC, el sindicat unitari dels professionals de la comunicació, per anar més enllà dels diagnòstics reiterats dels mals de la professió i poder lluitar amb eficàcia per combatre'ls. Aquest és el nostre objectiu i el nostre únic interès. Com més serem, més força tindrem, pel bé dels professionals del sector i del conjunt de la societat.