Carta oberta dels degans de facultats amb estudis de comunicació

Els degans de les facultats de comunicació de Catalunya han fet públic un pronunciament sobre la reforma de les lleis de la CCMA i del CAC, destacant el paper “clau” que juguen els mitjans públics de comunicació. Consideren que la reforma d’aquestes lleis pot tenir “efectes molt negatius” per a un model centrat “en el caràcter públic i cívic de la ràdio i la televisió a Catalunya” i es mostren preocupats pels efectes que “sobre la qualitat dels serveis i del mateix model” pot tenir la supressió de la publicitat. Aquest és el document que han fet públic: