Intervenció davant la Comissió de control parlamentari de la CCMA

Intervenció de Ramon Espuny, en representació de l'SPC, davant la [...]