Volen TVC “sota control”

El Comitè d’empresa i el Consell professional de TV3 desaprovem el nomenament sorpresa del nou director de TVC. Un nomenament sobtat i sense arguments clars i professionals, que mina la credibilitat del mitjà i, en conseqüència, dels seus professionals.