Què és?

L'SPC és una organització sindical i professional que es proclama Democràtica, Professional, Independent, Pluralista i Unitària. Es va fundar el juny de 1993 per defensar laboral i professionalment els professionals del periodisme i de la informació i per representar-los sindicalment en les empreses.