Història

El Sindicat de Periodistes de Catalunya (SPC), ara també Sindicat de Professionals de la Comunicació, va néixer el 19 de juny de 1993 i des de llavors ha tingut una intensa activitat en els conflictes laborals i professionals que s'han produït en aquests anys. L'SPC ha assumit com a missió fonamental l'aconseguir condicions laborals i professionals dignes per als professionals de la informació, amb independència de la forma en què estiguin contractats i de la tecnologia de difusió dels mitjans per als quals treballin.