Les propostes de l’SPC a les candidatures per al 12-M sobre informació i comunicació

Com cada cop que hi ha eleccions, el Sindicat de [...]