El sindicat demana als partits que incloguin als programes electorals els drets i deures dels periodistes professionals

Com en cada campanya electoral, especialment les autonòmiques, l'SPC ha iniciat una roda d'entrevistes amb representants dels grups parlamentaris catalans. Els temes a tractar han estat la possibilitat de legislar a Catalunya el dret a la informació i els drets i deures dels periodistes professionals, a partir de l'article 52 de l'Estatut, que encomana als poders públics vetllar per garantir el dret de la ciutadania a una informació veraç.