La redacció multimèdia de la BBC centralitza la feina de les diferents seccions

Uns quants companys de l'SPC de TV3 han visitat recentment les instal·lacions de la BBC després de la fusió jurídica de TV3 i Catalunya Ràdio en una única societat i havent conegut que el Consell de Govern de la CCMA està estudiant models d'integració de redaccions (televisió, ràdio, Internet). Davant les notícies contradictpories des del 2007 sobre si la BBC havia fet marxes enrere i endavant al respecte, van plantejar-se anar a la font directa, i aquest és el seu testimoni.