De funcionari de carrera i gestor cultural a expert de referència en transparència i lluita contra la corrupció per vocació de servei

Entrevista realitzada l’1 de febrer de 2021

Joan Antoni Llinares Gómez és director de l’Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana des de l’any 2017. Llicenciat en Dret, funcionari de carrera i gestor cultural de professió, fou tècnic de gestió de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) entre 1988 i 1985, any en el qual va passar a ser-ne administrador fins el 2001.

Va ser gerent del Museu Nacional d’Art de Catalunya des del 2001 al 2009, quan li van proposar fer-se càrrec de la direcció executiva i auditoria del Palau de la Música Catalana arran del cas Millet. En un any va reorganitzar la institució i va dirigir els serveis jurídics i de fiscalització. El 2014 va reingresar a l’IVAM com a subdirector d’Administració i Finances, tot assumint la direcció de la funció administrativa econòmica i jurídica, la contractació, els recursos humans i la fiscalització, així com la reorganització de la institució i l’auditoria del període anterior per esclarir les presumptes conductes fraudulentes de l’anterior directora.

Del 2015 al 2017 va ser Gerent de Recursos de l’Ajuntament de Barcelona, on fou responsable de la creació, posada en funcionament i direcció de l’Oficina de Transparència i Bones Pràctiques, la primera estructura de l’Estat espanyol especialitzada en lluitar contra la corrupció que posa en contacte directe la ciutadania i l’administració.

L’Oficina fou capdavantera en facilitar la denúncia anònima de casos des de la Bústia Ètica i de Bon Govern, un canal de denúncia ciutadana en qüestions de detecció de conductes de corrupció o males pràctiques. També va engegar el portal de transparència municipal i la xarxa de referents en tota l’estructura municipal i el seu sector públic; el projecte de Codi Ètic i de Conducta per a càrrecs electes i personal directiu de l’Ajuntament i del seu sector públic així com la regulació dels grups d’interès.