Per donar compliment a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, i en particular, al seu article 10, es posa a la disposició de l’usuari el següent avís legal.

Amb aquest avís s’informa a l’Usuari/ària sobre qui hi ha darrera d’aquesta pàgina, així com informar del tipus d’informació que recollim sobre el mateix i per a què la necessitem, en el seu cas.

L’accés, navegació i utilització del lloc web https://www.sindicatperiodistes.cat (d’ara endavant, la “Pàgina web”) impliquen l’acceptació tàcita i sense reserves de totes les estipulacions del present avís legal, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i signat. La seva observança i compliment seran exigibles respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi la Pàgina web. Si vostè no està d’acord amb les condicions exposades, no hi accedeixi, navegui o l’utilitzi.

 

1.– IDENTIFICACIÓ

Titular: Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC). (d’ara endavant, “SPC”)

Domicili social: carrer Roger de Llúria 5, Pis 5-1, 08010, Barcelona

C.I.F.: G60369931

Adreça electrònica: spc@sindicatperiodistes.cat

 

2.– OBJECTE

El present avís legal regula l’accés, navegació i utilització de la Pàgina web, sense perjudici que l’SPC es reservi el dret a modificar-ne la presentació, configuració i contingut, així com les condicions requerides per al seu accés o utilització. L’accés i/o utilització del Lloc web després de l’entrada en vigor de les seves modificacions o canvis suposen la seva acceptació.

No obstant això, l’accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis pot trobar-se sotmès a determinades condicions particulars, que seran en tot cas clarament mostrades i hauran de ser acceptades expressament per part dels usuaris i les usuàries. Aquestes condicions particulars podran substituir, completar o, en el seu cas, modificar les establertes en el present avís legal.

A l’efecte de la interpretació del present avís legal, s’entén que una persona passa a ser usuària (d’ara endavant, “Usuari/ària” o “Usuaris/àries”) en el moment en què aquesta accepta el present avís legal i la política de privacitat exposades en aquesta Pàgina web.

 

3.– PÀGINA WEB

La present Pàgina Web, propietat del Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicció (SPC), ha estat creada i dissenyada per donar a conèixer i permetre l’accés general de totes les persones usuàries d’Internet, especialment de l’afiliació del sindicat, a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers, oferts per l’entitat. D’aquesta manera, juntament amb aquest text, posem a disposició de l’Usuari/ària els altres textos legals d’aplicació com la política de privadesa i de cookies.

A través de la Pàgina web la persona usuària podrà dur a terme les següents accions:

  1. a) Accedir a la informació relativa a l’activitat sindical de l’SPC i els projectes que desenvolupa;

b). Conèixer les persones que conformen els seus òrgans directius i representatius;

c). Obtenir informació sobre les xarxes socials;

d). Contactar amb el sindicat a través del correu electrònic;

e). Accedir als articles publicats a la Pàgina web;

 

4.– ACCÉS I REGISTRE

L’accés i navegació per la Pàgina web suposen que la persona usuària accepta íntegrament i s’obliga a complir per complet el present avís legal, així com les instruccions o recomanacions que se li indiquin en cada cas concret a través de la Pàgina web.

L’accés als continguts de la Pàgina web és completament gratuït.

Quan un usuari/ària faciliti dades de caràcter personal a través d’algun dels formularis habilitats a aquest efecte en la Pàgina web, serà necessari que prèviament accepti la Política de Privacitat.

En cap concepte l’SPC es responsabilitzarà de la veracitat de les dades facilitades per les persones usuàries, per la qual cosa cadascuna d’elles serà l’única responsable de les possibles conseqüències, errors i fallades que poguessin derivar-se de la falta d’exactitud de les dades.

 

5.– DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

1.– Drets sobre el contingut

L’SPC és propietari o, en el seu cas, compta amb les llicències corresponents sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial necessaris per operar a la Pàgina web, així com de tots els continguts que s’hi ofereixen, incloent la mateixa Pàgina web, textos, fotografies o il·lustracions, logos, marques, grafismes, dissenys, interfícies, o qualsevol altra informació o contingut, i els serveis disponibles a través d’aquesta.

 

2.– Drets sobre la Pàgina web

En cap cas s’entendrà que l’accés, navegació i utilització de la Pàgina web per part de l’usuari/ària implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d’aquests drets per part de l’SPC. L’usuari/ària disposa d’un dret d’ús dels continguts i/o serveis de la Pàgina web dins d’un àmbit estrictament domèstic i únicament amb la finalitat de gaudir de les prestacions del servei d’acord amb el present avís legal.

Les referències a marques o noms comercials registrats, o altres signes distintius, ja siguin propietat de l’SPC o de tercers, porten implícita la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment explícit de l’SPC. En cap moment l’accés, navegació o utilització de la Pàgina web i/o dels seus continguts confereix a l’usuari/ària cap dret sobre signes distintius que s’hi incloguin, tret que es disposi el contrari en el present avís legal.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts i/o serveis de la Pàgina web i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos a la Pàgina web, per a qualsevol finalitat, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de l’SPC o, en el seu cas, del titular dels drets corresponents.

Així mateix, queda prohibit suprimir o manipular les indicacions de copyright o altres crèdits que identifiquin els o les titulars de drets dels continguts que l’Usuari/ària trobi en el Lloc web, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals, o qualsevol mecanisme de protecció o informació incorporada als continguts oferts a la Pàgina web .

Els serveis oferts, o qualsevol informació disposada a través de la Pàgina web no podran ser utilitzats per finalitats comercials o publicitàries sense autorització prèvia de l’SPC. En tot cas, l’Usuari/ària es compromet a no utilitzar la Pàgina web per finalitats il·legals o prohibides.

 

3.– Drets sobre els continguts i informacions difoses per l’Usuari/ària

En el cas que l’Usuari/ària enviï informació o continguts de qualsevol tipus a l’SPC a través de qualsevol dels canals habilitats a aquest efecte, l’Usuari/ària declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, industrial, secret comercial o qualsevol altres drets de tercers, i que aquesta informació no té caràcter confidencial ni és perjudicial per a tercers.

L’Usuari/ària reconeix assumir la responsabilitat, deixant indemne l’SPC, per qualsevol comunicació o continguts que enviï personalment o al seu nom.

Si l’Usuari/ària tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual, industrial, o de qualsevol altra índole, haurà de notificar-ho immediatament a l’SPC a través de l’adreça de correu electrònic spc@sindicatperiodistes.cat perquè aquest pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

De la mateixa manera, en el cas que qualsevol Usuari/ària o un tercer considerin que algun dels continguts de la Pàgina web propietat de l’SPC vulnera els seus drets de propietat intel·lectual, industrial, o de qualsevol altra índole, haurà de remetre una comunicació a spc@sindicatperiodistes.cat amb la següent informació:

1.– Dades identificatives i mitjà de contacte del reclamant o del seu representant legal;

2.– Documentació que acrediti la seva condició de titular dels drets suposadament infringits;

3.– Relat detallat dels drets suposadament infringits per l’SPC així com la seva localització exacta dins del Lloc web;

4.– Declaració expressa per part del reclamant que la utilització dels continguts s’ha realitzat sense el consentiment del titular dels drets suposadament infringits.

 

6.– ENLLAÇOS

1.– Enllaços a altres pàgines web

En cas que a la Pàgina web es mostressin enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, bàners o continguts embeguts, l’SPC informa que aquests estan gestionats per tercers, i que l’SPC no disposa ni de mitjans humans ni tècnics per conèixer de manera prèvia i/o controlar i/o aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres plataformes a les quals es puguin establir enllaços des de la Pàgina web .

En conseqüència, l’SPC no podrà assumir cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al Lloc web o pàgina web a la qual es pogués establir un enllaç des del Lloc web, en concret, a títol enunciatiu, però no limitatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els/les Usuaris/àries tinguessin coneixement efectiu que les activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers són il·legals o contravenen la moral i/o l’ordre públic, hauran de comunicar-lo immediatament a l’SPC a l’efecte de que es procedeixi a deshabilitar l’enllaç d’accés a aquestes, acció que es durà a terme en el menor temps possible.

En qualsevol cas, l’establiment de qualsevol mena d’enllaç des de la Pàgina web a una altra pàgina web aliena no implicarà que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre l’SPC i el responsable d’aquesta pàgina web aliena.

 

2.– Enllaços al canal de SPC en altres plataformes i xarxes socials

L’SPC posa a la disposició dels Usuaris/àries, a través de diferents eines i aplicacions, mitjans d’enllaç que permeten als/les Usuaris/àries accedir als canals i pàgines de la Pàgina web que manté en diferents plataformes i xarxes socials pertanyents i/o gestionades per tercers (p. ex. Twitter, Facebook, etc.). La inclusió d’aquests enllaços a la Pàgina web té per únic objecte facilitar als Usuaris/àries l’accés a aquests canals en les diferents plataformes i xarxes socials.

L’establiment d’aquestes aplicacions no implica l’existència de cap relació entre l’SPC i el propietari, fabricador o distribuïdor del la Pàgina web enllaçada, com tampoc l’acceptació i aprovació per part de l’SPC dels seus continguts i/o serveis, sent el seu propietari, fabricantr o distribuïdor el seu únic responsable.

L’activació i ús d’aquestes aplicacions pot comportar la identificació i autenticació de l’Usuari/ària (login/contrasenya) en les plataformes corresponents, completament externes a la Pàgina web i fora del control de l’SPC. En accedir a aquestes xarxes externes, l’Usuari/ària ingressa en un entorn no controlat per l’SPC, per la qual cosa l’SPC no assumirà cap responsabilitat sobre la configuració de seguretat d’aquests entorns.

Atès que l’SPC pot tenir un control limitat sobre el contingut allotjat en aquests canals, l’Usuari/ària reconeix i accepta que l’SPC no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals l’Usuari/ària pugui accedir a aquestes pàgines, ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en aquests.

 

3.– Enllaços en altres pàgines web amb destinació al lloc web

L’SPC no autoritza l’establiment d’un enllaç al Lloc web des d’aquelles pàgines que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin les lleis, la moral o l’ordre públic, o les normes socials generalment acceptades.

En tot cas, els Usuaris/àries podran establir enllaços que dirigeixin al Lloc web, sempre que compleixin amb les següents condicions:

 

  1. a) L’enllaç no podrà reproduir el contingut de la Pàgina web o parts d’ella de cap manera;
  2. b) No està permès crear un browser ni un border environment sobre les seccions de la Pàgina web, ni de cap altra forma podrà modificar-se la Pàgina web;
  3. c) No està permès realitzar manifestacions o indicacions falses o inexactes o incorrectes sobre la Pàgina web i/o, en particular, declarar o donar a entendre que l’SPC ha autoritzat l’enllaç o que ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o llocs a disposició en la pàgina web en la qual s’estableix aquest enllaç;
  4. d) La web en la qual s’estableixi l’enllaç a la Pàgina web de l’SPC no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i bons costums generalment acceptades i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers, inclosos els drets de propietat intel·lectual o industrial i/o el dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge o de qualsevol altre dret, o continguts contraris a les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.

l’SPC no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web que tinguin establerts enllaços amb destinació a la Pàgina web. l’SPC no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web que estableix aquest enllaç amb destinació a la Pàgina web ; en concret, a títol enunciatiu i no limitatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

 

7.– REGLES D’ÚS DEL LLOC WEB

No està permès i, per tant, les seves conseqüències seran de l’exclusiva responsabilitat de l’Usuari/ària, l’accés o la utilització de la Pàgina web amb finalitats il·legals o no autoritzades, amb o sense ànim de lucre. En particular, i sense que el següent llistat tingui caràcter limitatiu, queda prohibit:

1.– Utilitzar la Pàgina web en cap forma que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en el seu funcionament o en els equips informàtics d’un tercer;

2.– Utilitzar la Pàgina web per a la transmissió, instal·lació o publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;

3.– Utilitzar la Pàgina web per recollir dades de caràcter personal d’altres Usuaris/àries;

4.– Utilitzar la Pàgina web de manera il·legal, en contra de la bona fe, la moral i l’ordre públic;

5.– Registrar-se a través de la Pàgina web amb una identitat falsa, suplantant tercers o utilitzant un perfil o realitzant qualsevol altra acció que pugui confondre altres Usuaris/àries sobre la identitat de l’Usuari/ària

6.– Accedir sense autorització a qualsevol secció de la Pàgina web, a altres sistemes o xarxes connectats a la Pàgina web, als servidors de l’SPC, o als serveis oferts a través de la Pàgina web , per mitjà de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim;

7.– Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura de la Pàgina web o en els sistemes o xarxes de l’SPC, així com en els sistemes i xarxes connectats ala Pàgina web;

8.– Impedir el normal desenvolupament d’un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altra activitat disponible a través de la Pàgina web o qualsevol de les seves funcionalitats, ja sigui alterant o tractant d’alterar-ne, il·legalment o de qualsevol altra manera, l’accés, participació o funcionament , o falsejant el seu resultat i/o utilitzant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment, i/o a través de qualsevol pràctica que atempti o vulneri el present avís legal.

L’incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions per l’Usuari/ària podrà portar aparellada l’adopció per part de l’SPC de les mesures oportunes emparades en Dret i en l’exercici dels seus drets o obligacions, podent arribar a l’eliminació o bloqueig del compte de l’Usuari/ària infractor, sense que pugui haver-hi cap possibilitat d’indemnització pels danys i perjudicis causats.

 

  1. RESPONSABILITATS I GARANTIES

L’SPC no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat de tota la informació i/o dels serveis i continguts de la Pàgina web ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació posada a disposició a través seu.

En conseqüència, l’SPC no garanteix ni es fa responsable de:

1.– La continuïtat dels continguts, serveis i/o les funcionalitats de la Pàgina web ;

2.– L’absència d’errors en aquests continguts;

3.– L’absència de virus o altres components nocius en la Pàgina web o en el servidor que el subministra;

4.– La invulnerabilitat de la Pàgina web o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s’adoptin per a ella;

5.– La falta d’utilitat o rendiment dels continguts de la Pàgina web , i;

6.– Els danys o perjudicis que causi, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que l’SPC estableix, o a través de la vulneració de sistemes de seguretat.

No obstant això, l’SPC declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tècnica, per garantir el funcionament de la Pàgina web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic com dels continguts publicats a la Pàgina web b.

L’SPC no garanteix la licitud, fiabilitat, o utilitat dels continguts subministrats per tercers a través de la Pàgina web . Si l’Usuari/ària tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis, o que pogués suposar una infracció de drets de tercers, haurà de notificar-ho immediatament a l’SPC perquè aquest pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

l’SPC no serà responsable de la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades a la Pàgina web provinents de fonts alienes a aquest, així com tampoc de les contingudes en altres plataformes a les quals s’enllaci des de la Pàgina web . l’SPC no assumirà cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús de les citades informacions.

L’SPC no respondrà per causes alienes al seu control, entre les quals poden enumerar-se de manera no limitativa: força major, problemes d’accés a internet, problemes tecnològics més enllà de la gestió diligent i raonable de l’SPC, accions o omissions de tercers, etc. En tots els casos referits, aliens al control i la diligència deguda per l’SPC, no hi haurà lloc a indemnització de l’SPC a l’Usuari/ària per danys o perjudicis, en la mesura en què així ho permeti la legislació vigent.

 

9.– SUSPENSIÓ DE LA PÀGINA WEB

L’SPC es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, ja sigui temporal o permanentment, l’accés, navegació, ús, allotjament i/o descàrrega del contingut i/o ús de serveis de la Pàgina web , amb o sense prèvia notificació, als Usuaris/àries que contravinguin qualsevol de les disposicions detallades en el present avís legal, sense que hi hagi la possibilitat de l’Usuari/ària d’exigir cap indemnització per aquesta causa.

 

10.– PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que es disposa per la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, totes les dades de caràcter personal recaptades durant la utilització de la Pàgina web seran tractades de conformitat amb el que es disposa en la Política de Privadesa, que tot/a Usuari/ària ha d’acceptar expressament en cas de facilitar dades de caràcter personal a través de la Pàgina web .

 

11.– GENERALS

Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació del present avís legal. Així mateix, l’SPC podrà modificar les condicions aquí estipulades, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareix aquest avís legal o a través de qualsevol mena de comunicació dirigida als Usuaris/àries.

La vigència temporal del present avís legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que sigui modificat totalment o parcialment, moment en el qual passarà a tenir vigència l’avís legal modificat.

L’SPC podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als continguts de la Pàgina web , sense possibilitat per part de l’Usuari/ària d’exigir cap indemnització. Després d’aquesta extinció, continuaran vigents les prohibicions d’ús dels continguts exposades anteriorment en el present avís legal.

En el cas que qualsevol disposició del present avís legal fos declarada nul·la o inaplicable, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les restants disposicions del present avís legal.

El no exercici o execució per part de l’SPC de qualsevol dret o condició contingut en el present avís legal no constituirà una renúncia a aquest, excepte reconeixement i acord per escrit per part seva.

 

12.– LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

La normativa vigent determinarà les lleis que hagin de regir i la jurisdicció que hagi de conèixer de les relacions entre l’SPC i els/les Usuaris/àries de la Pàgina web. No obstant això, sempre que tal normativa prevegi la possibilitat per a les parts de sotmetre’s a un fur determinat, per a tota qüestió litigiosa derivada o relacionada amb la Pàgina web, serà aplicable la legislació espanyola vigent en el moment dels fets. Així mateix, l’SPC i els i les Usuaris/àries, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

Per presentar reclamacions en l’ús dels nostres serveis, pot dirigir-se per correu electrònic a la següent adreça spc@sindicatperiodistes.cat comprometent-nos a buscar en tot moment una solució amistosa del conflicte.