Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC)

L’SPC és una organització sindical i professional que es proclama Democràtica, Professional, Independent, Pluralista i Unitària. Es va fundar el juny de 1993 per defensar laboralment i professionalment els i les professionals del periodisme i de la informació i per representar-los sindicalment en les empreses.

A www.sindicatperiodistes.cat podeu trobar tota la nostra activitat i posicionaments. Aquest Simpòsium Internacional sobre Dret a la Informació és un dels nostres darrers projectes en un àmbit essencial per a nosaltres com és la defensa d’aquest dret de la ciutadania.

Logo SPC - Simpòsium Dret a la Informació