Manifest per acabar amb la discriminació i l’abús contra les dones periodistes al món

Declaració aprovada a la reunió de la Comissió de Gènere de la FIP celebrada a Santander, el 25 i 26 de maig de 2018.