Cercador de serveis

Informàtica

Serveis

- Dm 4 mai 2010

Per als afiliats a l'SPC

Servei Tècnic per a Macintosh,

ofereix 10% descompte en mà d'obra i

5% descompte en recanvis originals Apple

ARIMA Informatica S.L.

Apple Service Provider

C/ Lasarte 8

08940 Cornellà de Llobregat

Tel: 934 743 642

e-mail: comercial@arimaweb.es

web: www.arimaweb.es